Katso esittely

Keitä olemme

Keitä olemme

Olemme erikoistuneet toteuttamaan verkostoituneita palvelukonsepteja, prosesseja ja työkäytäntöjä, joissa yhdistyvät modernit viestintämenetelmät, yhteisöllinen älykkyys ja ajantasaiset tiedot.

Aloitimme toimintamme vuonna 2007 ja liikeideamme oli auttaa asiakkaitamme kehittämään kilpailukykyään ja erottautumistaan yhteisöllisyyden ja verkoston vahvuuksia hyödyntämällä. Näin toimimmekin ja autoimme asiakkaitamme ideoiden ja innovaatioiden keksimisessä, niiden jalostamisessa ja siirtämisessä yrityksen operatiiviseen toimintaan. Menetelmät, teknologiat ja toimintamallit, jotka kehitimme osoittautuivat monikäyttöisiksi ja niinpä päätimme uudistaa liikeideaamme ja laajentaa tarjontaamme.

Innovaatioiden hallinnan yhteydessä havaitsimme, että yksinkertaiset ja nopeat tavat osallistua, kommentoida ja keskustella kollegojen kanssa auttavat tehtävien hoitamista. Samoin havaitsimme, että pilvipalvelu, joka heijastaa työympäristön ja kollegat kuhunkin olinpaikkaan, auttaa yritystä mukautumaan kiireiseen toimintaan ja vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Niinpä kehitimme ratkaisut, joiden avulla luodaan online työympäristö kulloiseenkin olinpaikkaan ja joissa yhdistyvät yksilöllisyys ja yhteisöllisyys.

Uuden liiketoimintaideamme mukaisesti autamme asiakkaitamme tiivistämään myynnin tukitoimintaa, virtaviivaistamaan asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelujaan, kehittämään ideoista innovaatioita sekä toteuttamaan verkostoituneita toimintamalleja. Tarjontamme on monipuolista, mutta toteutamme kaikki hankkeet yksilöllisesti huomioiden asiakkaidemme erityispiirteet.

Alla olevista linkeistä voit kopioida itsellesi tarvitsemasi version Inno-W Oy:n virallisesta logosta.

Inno-W on Microsoftin kumppani. Kumppanuus varmistaa, että käytössämme ovat viimeisimmät Microsoft-teknologiat ja -palvelut ja osaamme ohjeistaa myös omia asiakkaitamme Microsoft-teknologian käytössä.

Inno-W on TIVIT Oy:n osakasyritys. Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy:n tehtävänä on yhdistää, systematisoida ja tehostaa toimialansa kehitystyötä ja saada tutkimuksen tulokset virtaamaan liiketoiminnan käyttöön entistä nopeammin. TIVIT työskentelee fokusoidusti edistääkseen digitaalisen palveluosaamisen kehittämistä liiketoiminnan tarpeisiin.

TIVIT Oy:n kotisivut

Mitä teemme

Welodia-pilvipalvelu

Asiakas-
portaalit

Autamme asiakkaitamme tiivistämään myynnin tukitoimintaansa, virtaviivaistamaan asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelujaan, kehittämään ideoista innovaatioita sekä toteuttamaan verkostoituneita toimintamalleja. Asiakkaidemme haasteita ratkaisemme Welodia-pilvipalvelun tai portaalisovellusten avulla.

Kuulostavatko seuraavat haasteet ja ongelmat tutuilta? Ongelmien korjaus tai asiakkaan kyselyyn vastaaminen kestää, kun kiireiset asiantuntijat eivät ole tavoitettavissa. Kenttätyöntekijä tuskailee ja ihmettelee, kuka voisi auttaa vikaantuneen asiakaslaitteen korjaamisessa. Onkohan aiemmin ollut samankaltaisia vikoja? Miten ne on korjattu ja onko korjaustoimenpiteet dokumentoitu? Auttaisikohan, jos lähettäisin valokuvan tai ääninäytteen asiantuntijoille? Asiantuntijat auttaisivat mielellään, mutta he ovat kaikki eri toimipaikoissa. Huoltotoiminnassa olisi kehittämistä - voisinko jakaa kehitysideat muiden kanssa? Voisiko ideoista tehdä todellisia innovaatioita? Tiedot taitavat hautautua projektien syövereihin ja arjen kiireeseen.

Mikäli tunnistat vastaavanlaisia haasteita tai ongelmia, autamme teitä niiden korjaamisessa. Olemme erikoistuneet toteuttamaan verkostoituneita toimintamalleja, prosesseja ja työkäytäntöjä, joissa yhdistyvät modernit viestintämenetelmät, yhteisöllinen älykkyys ja ajantasaiset tiedot.

Welodia on pilvipalvelu, joka toteuttaa digitaalisia työkäytäntöjä myyntitoiminnan sekä asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluiden tarpeisiin.Welodia yhdistää äänen, kuvan, tiedot ja modernit viestintämenetelmät. Welodia ratkoo ongelmia, yksinkertaistaa työntekoa, kasvattaa asiantuntemusta ja lisää joustavuutta. Welodia nopeuttaa tehtävien suorittamisen jopa päivistä minuutteihin.

Welodia liittää tiimit, organisaatiot ja yhteistyöverkostot liiketoimintaprosesseihin. Se yhdistää asiantuntemuksen ja yksilöllisen osaamisen operatiiviseksi toiminnaksi. Welodia löytää asiantuntijat, ratkaisut ja toimenpiteet.

Welodia sisältää sähköisen työpöydän, jonka varustukseen kuuluvat videoneuvottelut, pikaviestit, asiakirjat, muistiinpanot ja tehtävälistat. Sähköisen työpöydän ääressä työntekijät eri puolilta työstävät yhdessä tarjouksia, ratkovat ongelmia, vastaavat asiakkaiden kyselyihin, valmistelevat huoltokäyntejä, pitävät kokouksia tai suunnittelevat muita toimenpiteitä. Tarvittaessa asiakaskin voi olla saman pöydän ääressä.

Welodia sisältää myös ammattilaisen työpöydän (Expert Desk), jonka avulla asiantuntijat omasta organisaatiosta tai yhteistyöyrityksistä selvittävät avunpyyntöjä tai ongelmia. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi asiakkaille toimitettuihin laitteisiin, järjestelmiin tai tuotantolaitoksiin. Welodia auttaa löytämään vastaavanlaisia ongelmia ja korjaustoimenpiteitä. Welodia tallettaa asiakas-, laite-, järjestelmä- tai tuotantolaitoskohtaista tietoa ja auttaa muodostamaan tarkan tilannekuvan. Welodiaan voidaan liittää tietovirtoja myös muista järjestelmistä ja palveluista.

Welodia on yrityskäyttöön tarkoitettu pilvipalvelu, joka pitää toiminnan ajantasalla. Se toteuttaa digitaalisia käytäntöjä myyntitoiminnan sekä asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluiden tarpeisiin. Welodia liittää tiimit, organisaatiot, alihankkijat ja yhteistyöverkostot liiketoimintaprosesseihin. Se yhdistää asiantuntemuksen ja yksilöllisen osaamisen.

Welodia sisältää sähköisen työpöydän, jonka varustukseen kuuluvat videoneuvottelut, pikaviestit, asiakirjat, muistiinpanot ja tehtävälistat. Sähköisen työpöydän ääressä työntekijät eri puolilta työstävät yhdessä tarjouksia, ratkovat ongelmia, vastaavat asiakkaiden kyselyihin, valmistelevat huoltokäyntejä, pitävät kokouksia tai valmistelevat muita toimenpiteitä. Tarvittaessa asiakaskin voi olla saman pöydän ääressä.

Welodia sisältää myös ammattilaisen työpöydän, jonka avulla asiantuntijat omasta organisaatiosta tai yhteistyöyrityksistä selvittävät avunpyyntöjä tai ongelmia. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi asiakkaille toimitettuihin laitteisiin, järjestelmiin tai tuotantolaitoksiin. Welodia auttaa löytämään vastaavanlaisia ongelmia ja korjaustoimenpiteitä. Welodia tallettaa asiakas-, laite-, järjestelmä- tai tuotantolaitoskohtaista tietoa ja auttaa muodostamaan tarkan tilannekuvan.

Welodian käyttöön tarvitaan Internetissä toimiva tietokone, älypuhelin tai tablet. Welodiaan voidaan liittää tietovirtoja myös muista järjestelmistä ja palveluista.

Welodia liittää tiimit, organisaatiot ja yhteistyöverkostot liiketoimintaprosesseihin ja nopeuttaa yrityksen toimintaa ja uusien palveluiden käyttöönottoa. Welodia yhdistää asiantuntemuksen ja yksilöllisen osaamisen operatiiviseen toimintaan, mikä parantaa palveluiden laatua ja nopeuttaa tehtävien suorittamista. Welodian avulla tehtävät ja suoritusajat lyhenevät jopa päivistä minuutteihin.

Mitä yrityksenne hyötyy, kun sen toiminta nopeutuu? Me uskomme sen merkitsevän mm. seuraavaa:

 • Asiakastyytyväisyys paranee, kun reklamaatioiden käsittelyaika lyhenee
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttöaste kasvaa, kun ongelmien korjaus nopeutuu
 • Tarjousten laatu paranee, kun asiakaskohtainen tieto ja osaaminen on kaikkien käytetettävissä nopeasti
 • Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio kasvavat, kun asiakas-, tuote- ja pavelutietojen käytettävyys paranee
 • Asennus- ja huoltokäynteihin valmistautuminen ja tilannekuva tarkentuvat ja hukkakäynnit vähenevät
 • Avunsaanti nopeutuu, kun asiantuntijat eri toimpaikoista voivat osallistua tehtävään

Welodia yksinkertaistaa työntekoa, kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, tukee myyntitoimintoja ja parantaa asiakkaalle tarkoitettujen palveluiden laatua. Welodia on nopeampi, avoimempi ja verkottuneempi toimintatapa!

Expert Desk on osa Welodiaa. Se on ammattilaisen työkalu, joka auttaa selvittämään ongelmat, viat ja häiriöt. Expert Desk ehdottaa korjaustoimenpiteitä ja asiantuntijoita, jotka voivat auttaa ongelman ratkaisussa. Mikäli työskentelet huolto-, tuki- tai kunnossapitotehtävissä ja haluat nopeuttaa ongelmien selvittämistä, Expert Desk on etsimäsi apu.

 

Miksi Expert Desk nopeuttaa ongelmien selvittämistä?

 • Expert Desk ehdottaa korjaustoimenpiteitä: Expert Desk kerää tietoa aiemmista ongelmista, korjaustoimenpiteistä ja niiden tekijöistä. Älykkäät hakumenetelmät ehdottavat sopivia korjaustoimenpiteitä.
 • Expert Desk tunnistaa ja löytää asiantuntijat: Expert Desk ylläpitää asiantuntijoiden osaamis-, kokemus- ja tavoitettavuustietoja sekä ehdottaa asiantuntijoita, jotka voisivat auttaa ratkaisemaan ongelman. Asiantuntijoiden käytössä on sähköinen työpöytä, jonka varustukseen kuuluvat videoneuvottelut, pikaviestit, asiakirjat, muistiinpanot ja tehtävälistat, jotka helpottavat asiantuntijoiden työskentelyä.
 • Expert Desk pitää verkoston ajan tasalla: Expert Desk päivittää jatkuvasti ongelmien ja avunpyyntöjen tilaa sekä tuottaa kokonaistilannekuvan. Asiantuntijoiden tavoitettavuustiedot ja reaaliaikaiset viestintämenetelmät nopeuttavat verkoston toimintaa.
 • Expert Desk tuo kollektiivisen älykkyyden ongelman ratkaisuun: Expert Deskin viestintä- ja tiedonkäsittelymenetelmät tiivistävät kenttä-, valvomo- ja muun henkilöstön saumattomaksi kokonaisuudeksi. Osaaminen ja tietämys karttuvat kollektiivisten menetelmien myötä.
 • Expert Desk auttaa raportoimaan ja dokumentoimaan: Expert Desk dokumentoi tietoja huolto- ja kunnossapitokohteiden ongelmista, korjaustoimenpiteistä ja näitä ratkovista asiantuntijoista, minkä ansiosta huolto- ja kunnossapitoraportointi helpottuu ja nopeutuu.

 

 

Welodias ideoiden hallinta on kehittynyt ideoiden keräämiseen ja analysointiin kehitetty työkalu.

Lue kuvaus kotisivulta http://welodias.com.

Asiakaskohtaiset portaaliratkaisumme soveltuvat laajasti erilaisten yhteisöjen, tutkimustahojen, klustereiden tai erikokoisten yritysten ideoiden ja innovaatioiden hallintaan, projektitoimintaan tai osaamisen kehittämiseen. Portaaliratkaisumme soveltuvat myös erilaisten palvelukonseptien perustaksi

Asiakaskohtaiset portaaliratkaisumme mahdollistavat vuorovaikutteisen reaaliaikaisen kommunikoinnin, helposti muokattavat työtilat yhteisöille, avoimet ja suljetut osiot yhteisöille, dokumenttien hallinnan, keskustelufoorumit, innovaatiosovellukset sekä projektin hallinnoinnin sovellukset. Tietoturva on oleellinen osa portaaliamme.

Tarjontamme on monipuolista, mutta toteutamme hankkeet yksilöllisesti huomioiden asiakaskohtaiset erityispiirteet.

Toimintaperiaatteenamme on auttaa asiakkaita hyödyntämään tuottavia ja tehokkaita ICT-ratkaisuja. Näkemyksemme mukaan tuottavuutta ja tehokkuutta kasvattavat arvoketjut, joille ominaista ovat verkostot, jaetut resurssit, modernit viestintämenetelmät ja positiivinen palvelukokemus. Nämä ominaisuudet suunnannäyttäjinä olemme erikoistuneet virtualisointia, pilvipalvelua, yhteisöllisyyttä, tiedon hallintaa ja työn tuottavuutta tukeviin teknologioihin ja palveluihin.

Käyttäjäystävällisyys


Käyttäjäystävällisyys tarkoittaa sovelluksissamme seuraavia piirteitä: liikkuvuus, nopeus, interaktiivisuus, yhteisöllisyys, tiedon hallinta ja jaettavuus, tietoturva ja –suoja. Näitä piirteitä olemme toteuttaneet paikallisesti, globaalisti, pienille ja suurille yrityksille ja yhteisöille seuraavilla ohjelmistoilla: • Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

 • Microsoft Windows 2008 r2 ja Windows Server 2012 käyttöjärjestelmät

 • Microsoft Sharepoint 2010, Sharepoint 2013

 • Microsoft Visual Studio 2010 ja 2012

 • Microsoft Hyper-V 3 ja VMWare ESXi 5 virtualisointitekniikat

Lisäksi palvelumme tähtäävät käyttäjätyytyväisyyteen. Palvelumme sisältävät asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa tapahtuvaa suunnittelua, koulutusta, käyttöönottoa, ylläpito- ja tukipalveluita.  


Jatkuva kehitystoiminta


Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja toimintamenetelmiämme yhdessä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa sekä tutkimushankkeissa eri toimialojen kanssa. Olemme osakkaana Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimusyhtiössä TIVIT Oy:ssä, joka edistää digitaalisen palveluosaamisen kehittämistä liiketoiminnan tarpeisiin ja työn tuottavuuteen.


Tuntuuko välillä, että hyvät ideat hukkuvat muiden joukkoon? Entä miten idean etenemistä seurataan? Voisikohan ideasta tulla innovaatio? Voisiko ideointia ja innovointia systematisoida vai onko kaikki onnesta kiinni? Inno-W:n ratkaisut tarjoavat systemaattisen tavan hallita koko innovaatioprosessia aina ideoiden keräämisestä niiden toteuttamiseen ja jälkiarviointiin. Inno-W:n ratkaisujen tarkoituksena on varmistaa, etteivät ideat valu hukkaan, vaan niistä jalostuu uusia innovaatioita!

 • Kokonaisvaltainen ratkaisu ideoiden ja innovaatioiden hallintaan: Sisältää ideafoorumin;  menetelmät ideoiden, ehdotusten ja projektien hallintaan; työvälineet kriteerien ja evaluointien hallintaan sekä innovaatioprosessien systemaattiseen johtamiseen.
 • Osaajat ja yhteisöt luovasti ideafoorumissa: Ideoinnin ja luovuuden lähtökohtia ovat tiedon ja ehdotusten läpinäkyvyys  sekä erilaisten osaajien välinen yhteistyö. Ideafoorumi tukee näitä lähtökohtia  ja on osaltaan varmistamassa jatkuvan ideavirran.
 • Tiedot järjestyksessä:  Uusien tuote- ja palveluideoiden hallinta edellyttää systemaattista tietojen keruuta ja jalostamista sekä tiedon järjestämistä helposti käsiteltävään muotoon. Ideafoorumi sisältää mallit, esimerkit ja ohjeistukset ideoiden keruuseen ja jatkojalostamiseen.
 • Ideoinnin ja innovoinnin johtaminen: Ideoinnin ja innovoinnin johtamisessa hyödynnetään työpöytää, jonka avulla nähdään, mikä on idean tai innovaation tila ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Työpöytä antaa myös kokonaiskuvan mm. ideoiden määrästä ja aktiviteeteistä. 
 • Ideoiden ja ehdotusten systemaattinen arviointi: Systemaattinen arviointi edesauttaa ideoiden jalostamista innovaatioiksi. Systemaattinen arviointi perustuu kriteereihin, joita voidaan asettaa tukemaan ja toteuttamaan strategiaa, visiota tai toiminnan tavoitteita.
 • Pilvipalvelu helpottaa ideointia ja innovointia:  Inno-W:n ratkaisut toimivat pilvipalveluna, minkä ansiosta ideointi ja innovointi on jatkuvaa. Ratkaisut voidaan myös kytkeä muihin järjestelmiin tai kanaviin kuten yrityksen intranet, extranet tai erilaiset SharePoint sovellukset.

Lue lisää tarjonnastamme tustumalla INNOVATION HUB esitteeseemme!

 

Hankkeitamme

Hankkeitamme

Hankkeissamme autamme asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä online-työympäristöjä ja digitaalisia käytäntöjä, jotka vastaavat huolto- ja tukitoiminnan, asiakaspalvelun, tuotekehityksen, koulutuksen ja sisäisen viestinnän tarpeisiin. Toteutamme hankkeet yksilöllisesti huomioiden asiakkaidemme erityispiirteet.

Alla esimerkkejä hankkeistamme:

CLEEN on energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä, jonka toiminta perustuu alan yhteiseen visioon ja se mahdollistaa yhteisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisen. Tavoitteena on yritysten, tutkimustahojen sekä julkisten rahoittajien yhteistyön tiivistyminen ja tehostuminen, joka parantaa mahdollisuuksia globaalisti merkittävien innovaatioiden luomiseen. Inno-W:n ylläpitämä innovaatioalusta tukee osaltaan toiminnan tiivistymistä ja tehostumista mahdollistaen luovan ja läpinäkyvän työskentelyn.

CLEEN Ltd – osakkaat (45): Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab, FCG Planeko Oy, Fortum Oyj, Foster Weeler Energia Oy, Gasum Oy, Helsingin Energia, Hollming Oy, Kemira Oyj, Kumera Oy, Kuusakoski Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Metso Oyj, Neste Oil Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Pohjolan Voima Oy, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, The Switch Engineering Oy, UPM-Kymmene Oyj, Vaisala Oyj, Vantaan Energia Oy, Vapo Oy, Elenia Verkko Oy, Wärtsilä Finland Oy, ÅF-Consult Oy ja tutkimuslaitokset (17).

Linkki CLEEN kotisivuille
 

Ratkaisu

Tavoitteena on ohjelmiin ja projekteihin osallistuvien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tutkimustoiminnan tukeminen helppokäyttöisillä ja toimintaa tukevilla työkaluilla. Portaalien toteutuksessa on käytetty Microsoftin Sharepoint teknologiaa, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden integroida myös muita Microsoft Officen-työkaluja portaaliratkaisuihin.

Hyödyt

CLEEN portaali tarjoaa laajan valikoiman työvälineitä yhteisölliseen ja vuorovaikutteiseen työskentelyyn. Portaalit mahdollistavat innovaatioiden kehittämisen ja niiden johtamisen laajassa osaamisverkostossa.

Mitä opimme?

Laajat innovaatioverkostot tarvitsevat helppokäyttöiset, mutta tehokkaat työkalut toiminnan tueksi. Portaalin toteuttamisessa asiakastukipalvelut ovat tärkeässä asemassa tarjoten hyvän käyttäjäkokemuksen.

 

Yhteyshenkilö: Tommy Jacobson, CEO

FIBIC on yksi Suomen kuudesta strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK). Sen tehtävänä on kytkeä suomalaisen biotalouden eri sektorit entistä tiiviimmin yhteen ja synnyttää niiden välille yhteistyötä, joka tuottaa pitkäaikaista kilpailuetua vientikelpoisten tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioiden kautta.

Linkki FIBIC Oy:n kotisivuille

Kokonaisbudjetti FIBIC:in kaikissa ohjelmissa on noin 20 M€ vuodessa.

FIBIC Oy:n osakkaat (18) ovat yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kuten Andritz Oy, Kemira Oyj, Metso Corporation, Metsä Fibre Oy, Metsäliitto Group, Metsä Board Oyj, Stora Enso Oyj and UPM-Kymmene Corporation.
 

Ratkaisu

Inno-W:n ratkaisu mahdollistaa verkkoyhteisöpohjaisen avoimen innovaatioympäristön, jossa tutkimushankkeet voidaan viedä tehokkaammin läpi yhdessä osallistuvien organisaatioiden kesken. Ratkaisu tarjoaa yhteisöllisen tavan luoda yhdessä sisältöä sekä ohjata projektia projektin tavoitteiden mukaisesti.

 

Hyödyt

Inno-W:n ratkaisu tarjoaa laajan valikoiman työvälineitä eri toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön ja innovaatioiden johtamiseen. Verkkopohjainen innovaatioympäristö auttaa luomaan ja kehittämään ideoista innovaatioita hyödyntäen sosiaalisen median ja avoimen lähdekoodin tuomia mahdollisuuksia.

Mitä opimme?

Aina, kun toiminnassa on mukana monia eri osapuolia ja tavoitteena on kehittää uusia innovaatioita, nousee haasteeksi ideoiden, ajatusten ja ehdotusten kerääminen yhteen paikkaan ilman, että menetetään tärkeää dataa. Uusi yhteisöllinen lähestymistapa (perustuen avoimeen lähdekoodiin) on avannut uusia mahdollisuuksia ratkaista edellä mainitut haasteet. Se kytkee asiakkaat, toimittajat ja partnerit innovaatioprosessiin tarjoten avoimemman ja verkottuneemman työtavan kaikilla liiketoiminnan rajapinnoilla.

Inno-W toi ITEI kehitys- ja tuotekehitysprojektiin vahvan osaamisen uusien teknologioiden hyödyntämisessä yritysympäristössä. ITEI projektin tavoitteena oli kehittää avoimeen lähdekoodiin (open source) perustuvia sovelluksia, joilla voidaan hallita innovaatioprosessia verkottuneessa toimintaympäristössä siten, että myös asiakkaat, alihankkijat ja kumppanit voidaan kytkeä prosessiin tai prosessin resursseiksi. Projektin aikana luotiin yhteisöllinen verkkoalusta, joka tukee yhteisöllisiä toimintatapoja innovaatioiden johtamisessa.

ITEI hankekonsortio koostuu Suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista: Inno-W, Metso Automation, Movial CT, Nokia Siemens Networks, TSG-TestSolutions, University of Oulu, VTT
 

Ratkaisumme

Projektin aikana kehitettiin yhteisöllinen verkostoalusta, jonka teknisinä pääelementteinä olivat Web 2.0 teknologiat, Web services ja semanttiset verkot ja tietokannat.

Verkkoalustan sovelluskerros muodostui innovaatioiden hallintasovelluksesta sekä asiakas- ja partnerirajapinnan hallintasovelluksesta, jossa hyödynnettiin Microsoftin SharePoint ratkaisua. Alustan komponenttien käyttäjänhallinta rakennettiin yhtenäiseksi ja saumattomaksi eri komponenttien välillä.  Näin luotiin yhteisöllinen yritysten verkostoalusta, jossa yhdistyvät innovaatiotyökalut, uudet menetelmät sekä uutta toimintatapaa tukevat palvelut.

Projektissa tehtiin Cyber Space ohjelmistoalustan määrittelytyötä kokonaisarkkitehtuurin ja eri komponenttien osalta. Cyber ​​Spacen avulla yrityksen tuotekehittäjien on helpompaa hallinnoida yrityskohtaisia strategioita. Ohjelma auttaa innovaatiostrategioiden valinnassa ja räätälöinnissä kontekstista riippuen. Verkkoalusta mahdollistaa myös tehokkaan innovaatioprojektin valvonnan. Projektien statuksen päivittäminen on nopeaa ja helppoa ja tarvittava tieto on aina helposti saatavilla, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja päätöksenteon projektin ja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Hyödyt

Projektin aikaisia tuloksia on voitu hyödyntää suoraan Inno-W:n tarjoamissa verkoston innovaatiohallinnan ratkaisuissa ja palveluissa. ITEI projektin aikana kehitetyt tuotteet edustavat markkinoilla täysin uusia ratkaisuja: niissä yhdistyvät uudet Web 2.0 teknologiat ja yhteisölliset työskentelytavat innovaatioiden johtamisessa. Innovaatio alusta edesauttaa avoimemman ja verkottuneemman toimintatavan ylläpitämistä sekä auttaa muodostamaan nopeammin uusia innovaatioita pohjautuen ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn ja tiedon parempaan läpinäkyvyyteen.

Mitä opimme?

Teknologinen osaaminen kasvoi projektin aikana. Teknologia tarjoaa useita toiminnallisuuksia, jotka tukevat innovaatioprosessin työkalujen kehittämistä erityisesti isompien yritysten ICT-infrassa silloin kun se pohjautuu Microsoftin teknologiaan.

Inno-W Oy on toimittanut UPM:lle innovaatioiden ja tuotantoteknologioiden kehittämistä varten hallintasovelluksen, joka toteuttaa uuden, avoimen ja verkottuneen tavan synnyttää ideoista innovaatioita. Avoimen ja verkottuneen yhteistyömallin myötä ideoiden määrä ja tiedon jakaminen ovat kasvaneet, minkä ansiosta todellisten innovaatioiden syntyminen on entistä todennäköisempää. Innovaatiolähteet ja potentiaali ovat kasvaneet myös, kun oman organisaation lisäksi yhteistyökumppanit ovat tiiviisti toiminnassa mukana.

Ratkaisu

Inno-W:n toteuttama hallintasovellus on portaaliratkaisu, joka sisältää työvälineitä yhteisöllisen ja verkostossa tapahtuvaan innovaatioiden kehittämiseen. Kaksi perustyövälinettä ovat: 1) ideoiden- ja 2) projektien hallinnan työvälineet.

Ideoiden hallinta ja siihen liittyvät työvälineet lisäävät ideoiden ehdottamista ja kommentoimista sekä monipuolistavat niiden jalostamista. Avoimen verkostotoiminnan edellytyksenä on, että tiimin jäsenet voivat helposti – ajasta ja paikasta riippumatta – jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan, minkä portaaliratkaisu luonnollisesti toteuttaa. Ideoiden jalostaminen ja kehittäminen innovaatioiksi pohjautuu kriteereihin, jotka asetetaan idea- tai aihekohtaisesti. Hallintasovelluksessa ideoiden pisteytys, vertailu, valikointi ja jalostaminen tapahtuvat systemaattisen menetelmän tuloksena, minkä ansiosta lupaavimmat ideat löytyvät ja todennäköisyys innovaatioiden syntymiseen kasvaa. Verkosto, joka sisältää oman organisaation lisäksi kumppaneita ja mahdollisesti asiakkaita, lisää huomattavasti innovaatiolähteitä sekä todellista potentiaalia.

Projektien hallintatyöväline helpottaa ideoiden jalostamista ja kehittämistä innovaatioiksi. Innovaatioprojektien tilanne selviää visuaalisten hallintanäkymien ja mittareiden avulla ja yksityiskohtaiset tiedot löytyvät työkalujen avulla. Työkalujen avulla voidaan seurata ja raportoida projektien tilannetta ja verrata sitä esimerkiksi alkuperäiseen aikatauluun, budjettiin, resurssisuunnitelmaan jne. Työkalujen avulla voidaan myös simuloida resurssien käyttöä ja tehdä uusia resurssisuunnitelmia. Työkalut visualisoivat myös projektien välivaiheet, päätöksentekopisteet, tehtävälistat ja arviointilomakkeet, mikä tekee projektin hallinnasta entistä helpompaa.

Hyödyt

 • Ratkaisu tiivistää yhteistyötä oman organisaatiossa ja kumppaniverkostossa, mikä kasvattaa innovaatiolähteitä sekä tiedon ja tietämyksen jakamista ja todellista ja edistää innovaatioiden syntyä
 • Avoin ja yhteisöllinen tapa työskennellä lisää näkyvyyttä ja rohkaisee ihmisiä jakamaan tietämystään. Tämä osaltaan nopeuttaa innovaatioprosessia ja uusien innovaatioiden syntymistä.
 • Portaaliratkaisu ja sen sisältämät työvälineet helpottavat ideoiden keräämistä, lisäävät systemaattista työskentelyä ja johdonmukaisuutta, mikä parantaa tiedon ja tulosten luotettavuutta sekä teknologioiden ja konseptien yhdenmukaisuutta.
 • Projektinhallintavälineet visualisoivat tiedon, mikä helpottaa ja nopeuttaa projektien hallintaa ja tehostaa resurssien käyttöä.

Mitä opimme?

Todellisten innovaatioiden syntyminen ja niistä seuraavat hyödyt toteutuvat sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä avoimempaa ja verkostomaisempaa toimintamallia käytetään. Innovaatioiden syntymistä helpottaa systemaattinen ja läpinäkyvä toiminta, jossa on mukana oman organisaation lisäksi kumppaniverkosto ja mahdollisesti asiakkaita. Mitä enemmän käytettävissä on innovaatiolähteitä, sitä suurempi potentiaali tuloksilla on. Omasta organisaatiosta tuotanto- ja kehitysyksiköiden lisäksi innovaatiotoimintaan on hyvä kytkeä myös markkinointi, myynti ja asiakaspalveluyksiköt. Tämä helpottaa luoda innovaatioita, joilla on mahdollisuus menestyä kaupallisesti.

Avoin ja verkostomainen yhteistyö ja siihen perustuva innovaatiotoiminta edellyttää virtuaalista työtilan, jossa ihmiset voivat työskennellä yhdessä, jakaa ideoita, konsepteja ja ratkaisuja. Samalla tiimien jäsenet oppivat luottamaan toisiinsa ja jakamaan osaamistaan. Tiedonjako, älykkyys ja oikeat päätökset toteutuvat paremmin verkkoyhteisöissä kuin perinteisissä ”offline” organisaatioissa. 

Yhteyshenkilö: Tekniikan Tohtori Markku Karlsson, Teknologiajohtaja UPM-Kymmene Oyj

Twitter

Yhteystiedot

 
 

Käyntiosoitteet

Helsinki
Merikatu 35 2a 
00150 Helsinki
 

Tampere
Rantatie 27
33250 Tampere

 

 

Laskutusosoite

Inno-W Oy
Villinginsalmentie 3b
00850 Helsinki

Yritystiedot

Y-tunnus:
20742909

 
 

Toimitusjohtaja

Henry Palonen
puh. 040 743 7433
henry.palonen@inno-w.com

 

 
 

Technical Lead

Jouni Renfors
puh. 040 731 1559
jouni.renfors@inno-w.com

Technical Genius

Samuli Vainio
samuli.vainio@inno-w.com